Snerydning

Snerydning foretages efter følgende retningslinier:

– Snerydning igangsættes, når der er faldet mere end 5 cm sne.

– Snerydning foretages, således vejene er fremkommelige med almindeligt hjulkøretøj som bil og cykel.

– Snerydning gælder stamvejene: Mejsevej, Sanglærkevej og Rørspurvevej samt alle tilstødende stikveje.

– Snerydning foretages inden kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00 på søn- og helligdage.

– Samtlige fortorve ryddes 1 gang i døgnet.

– Der foretages glatførebekæmpelse 1 gang i døgnet af alle fortorve (saltning).

– Sne placeres langs vejen (der indgår ikke bortskaffelse af sne i snerydningsaftalen). Vær opmærksom på:

– at parkerede biler langs fortorvskanten kan betyde, at der ikke er plads til entreprenøren på fortorvet. Der ryddes i så fald ikke sne på fortorvet.

– at der, i tilfælde, hvor hæk går ud over fortorvet, kan være tilfælde, hvor der ikke er plads til entreprenøren på fortorvet. Der ryddes i så fald ikke sne på fortorvet.

– at det er den enkelte grundejers ansvar, at man kan færdes sikkert på fortorve, herunder at der foretages den nødvendige glatførebekæmpelse.

Kontakt os