Bestyrelsen

Bestyrelse

- Grundejerforeningen Ulvegravene Vest - - Bestyrelsen
Formand

Aleksander Koch Christensen

Mejsevej 35
E-mail: formand@ulvegravene.dk
Tlf.: 2876 0993
(genvalgt på generalforsamling i 2022)

- Grundejerforeningen Ulvegravene Vest - - Bestyrelsen
Sekretær

Jess Thorndahl Andersen

Mejsevej 36
E-mail: sekretaer@ulvegravene.dk
Tlf.: 6140 0114
(valgt på generalforsamling i 2021)

- Grundejerforeningen Ulvegravene Vest - Christian - Bestyrelsen
Kasserer

Christian Sørup Krogh

Mejsevej 18
E-mail: kasserer@ulvegravene.dk
Tlf.: 3074 9961
(genvalgt på generalforsamling i 2021)

- Grundejerforeningen Ulvegravene Vest - jorgen - Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem 1

Jørgen Sørensen

Bjerglærkevej 3
Email: bestyrelsesmedlem1@ulvegravene.dk
Tlf.: 5138 4861
(genvalgt på generalforsamling i 2022)

received_2404070403131223
Bestyrelsesmedlem 2

Morten Andersen 

Suppleanter til bestyrelsen

Rene P. Nielsen (genvalgt på generalforsamling i 2020)
Line Walther (valgt på generalforsamling i 2021) 

Suppleant til revisor

Vibeke Sørensen 

Revisorer

Svend Erik Hansen
Karin Jørgensen