Generalforsamling

Her kommer general info om generalforsamlingen, samt indkaldelse til næste generalforsamling.

I henhold til vedtægterne vil indkaldelsen til generalforsamlingen senest blive publiseret her 30 dage for generalforsamlingen. Regnskab, budget og evt. indkomne forslag publiseres her 10 dage før generalforsamlingen.