Generalforsamling

Her kommer general info om generalforsamlingen, samt indkaldelse til næste generalforsamling.

I henhold til vedtægterne vil indkaldelsen til generalforsamlingen senest blive publiseret her 30 dage for generalforsamlingen. Regnskab, budget og evt. indkomne forslag publiseres her 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamling 9/4.2024

1. forslag
Opløs snefonden og gøre pengene aktive i legepladsen med et legetårn som følger med reglerne.
Snefonden blev oprettet i 2010 og 2011 og der er ikke blevet brugt penge derfra.
Og vi har sidenhen fået snerydningsaftalen vi betaler for årligt og har derfor ønsket om at gøre pengene aktive.

2. forslag
Hvis det førnævnte forslag godkendes vil vi forslå et enkelt års forøgelse på kontingentet på 400 kr en gang for at kunne fuldfører legetårnet på legepladsen Mejsevej. Hvis førnævnte forslag ”Snefonden” ikke godkendes vil vi forslå et ønske om en forøgelse på kontingentet et år på 700kr for at kunne fuldfører legetårnet på legepladsen Mejsevej.