Grundejerforeningen Ulvegravene Vest

Hundekampagne

 

Hundelufter:

Du er velkommen til at lufte din hund i vores område. Grundejerforeningen henstiller venligst til at du opsamler evt. hundeefterladenskaber, så kan vi alle bevæge os i området uden at få hundelort på skoene.
Der er opstillet stativer med hundeposer rundt i grundejerforeningens område på de angivne placeringer. 
Ligeledes er der opstillet skraldespande rundt i grundejerforeningen.

 

Pligter for hundens ledsager:

Der er udgivet retningslinjer for hvad man har pligt til som hundelufter. De kan læses i her.Kort over stativer med hundeposer og skraldespande:

kort over hundeposeholdere