Generelle nyheder

Velkomstfolder

 

Bestyrelsen har lavet en ny velkomstfolder, som nye tilflyttere får udleveret.

 

Se den fine folder her:

 

Velkomstfolder

Foreningsaftale med Bredbånd Nord

 

Grundejerforeningen har indgået en foreningsaftale med Bredbånd Nord.

I den anledning inviterer Bredbånd Nord til et arrangement på Bredbånd Nord Arena den 19. september for at orientere om, hvilke fordele aftalen giver grundejerne. Klik på linket herunder for at se invitationen.

 

- HUSK tilmelding af hensyn til bespisningen.

 

Invitation til Bredbånd Nord arrangement

 

Bestyrelsen har via henvendelser fra beboere i foreningens område konstateret, at der i sommerens løb har været indbrud i vores område. Dette sker desværre en gang imellem og er ALTID ubehageligt for dem, som bliver berørt heraf.

Bestyrelsen vil opfordre til, at der etableres samarbejde mellem naboerne på de enkelte veje i forbindelse med ferierejser mv. Bestyrelsen vil henvise til hjemmesiden - www.nabohjælp.dk - hvor der kan findes råd og vejledning om, hvorledes risikoen for indbrud kan reduceres.

Legepladserne

 

Grundejerforeningens legepladser vil midt i september måned blive renoveret. Renoveringen vil omfatte fjernelse af stort set alle gamle legeredskaber konstrureret af "telefonpæle". Disse legeredskaber har nået en forholdsvis høj alder og nogle af disse er i en sådan forfatning, at en nedtagning/udskiftning er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt.

Det er ikke alle legeredskaber, der vil blive udskiftet på nuværende tidspunkt, hvorfor der vil være et par tomme områder med faldunderlag. Der foretages den udskiftning af legeredskaber, der er mulighed for indenfor de budgetmæssige rammer for 2014. Der vil forud for budgetfastlæggelse for 2015 blive foretaget en vurdering af behovet for yderligere legeredskaber og eventuelle typer af legeredskaber. Bestyrelsen hører selvfølgelig gerne fra foreningens medlemmer om eventuelle ønsker og gode forslag.

Legepladsen på Ulvegravene vil blive forsynet med gyngestativ for områdets mindste beboere, mens der på legepladsen Mejsevej oprettes en lidt større gynge samt et kryds- og bollespil

Bestyrelsen har bestilt bord og bænke til opsætning i tilknytning til legeplads, bold- og petanquebane. Bord og bænke opsættes tideligt forår, når vejrforholdene tillader dette.