Grundejerforeningen Ulvegravene Vest

Foreningen består af 270 husstande, hvoraf 8 er frivillige. Der er medlemspligt for ejendomme og parceller i udstykningsområdet (evt link til matrikelkort eller lign)

Foreningens formål er kort fortalt: (se vedtægter)

  • at varetage medlemmernes interesse som grundejere og repræsentere foreningens medlemmer over for kommune og offentlige myndigheder i fælles spørgsmål.
  • At vedligeholde og renholde de udlagte fællesarealer, samt sørge for snerydning af de veje i grundejerforeningens område, som ikke ryddes af Hjørring Kommune.

Snerydningsordningen er blevet vedtaget på generalforsamlingen, og omfatter rydning af foreningens veje og fortove, samt glatførebekæmpelse. Betingelserne for snerydning er på nuværende tidspunkt at der ryddes inden kl. 7, når der er faldet 5 cm sne. Der glatførebekæmpes med salt.

Til at varetage arbejdet i foreningen vælges en bestyrelse. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som afholdes hver år, på Halvorsminde efterskole.

Foreningen har etableret og vedligeholder bl.a. legepladserne på Ulvegravene og på Mejsevej, boldbanen og stisystemerne på begge sider af Ulvegravene. Desuden har foreningen opsat holdere til hundeposer, samt affaldsspande rundt omkring i kvarteret (se kort)

Foreningen står for drift og vedligeholdelse af stibelysning

Et udvalg af foreningens medlemmer arrangerer og afholder årlig vejfest.

Kontingent pr 2019 er 860,- hvoraf 285,- går til snerydning og glatførebekæmpelse. Det er bestyrelsen, der står for at indgå aftalerne mht. snerydning, og det er for nuværende Vennelyst, der står for ordningen.

Gem
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accepter alle
Nej tak til alle
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepter
Nej tak