Legepladserne

 

Grundejerforeningens legepladser vil midt i september måned blive renoveret. Renoveringen vil omfatte fjernelse af stort set alle gamle legeredskaber konstrureret af "telefonpæle". Disse legeredskaber har nået en forholdsvis høj alder og nogle af disse er i en sådan forfatning, at en nedtagning/udskiftning er hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt.

Det er ikke alle legeredskaber, der vil blive udskiftet på nuværende tidspunkt, hvorfor der vil være et par tomme områder med faldunderlag. Der foretages den udskiftning af legeredskaber, der er mulighed for indenfor de budgetmæssige rammer for 2014. Der vil forud for budgetfastlæggelse for 2015 blive foretaget en vurdering af behovet for yderligere legeredskaber og eventuelle typer af legeredskaber. Bestyrelsen hører selvfølgelig gerne fra foreningens medlemmer om eventuelle ønsker og gode forslag.

Legepladsen på Ulvegravene vil blive forsynet med gyngestativ for områdets mindste beboere, mens der på legepladsen Mejsevej oprettes en lidt større gynge samt et kryds- og bollespil