Velkommen til Grundejerforeningen

Forårshilsen fra "Lorteudvalget"

 

”Lorteudvalget” kan med tilfredshed konstatere, at flere års indsats med oplysning, skiltemarkeringer, opsætning af stativer til hundeposer samt skraldespande til fyldte poser har hjulpet. Området fremstår i stor udstrækning fri for væsentlige problemer med efterladenskaber.

 

Initiativet med hundeposerne må betragtes som en STOR succes. Forbruget af poser er i løbet af de seneste år steget markant. Det kan også konstateres, de fyldte poser i stor udstrækning havner i skraldespandene. Dette er meget glædeligt.

 

Såfremt der er medlemmer, der observerer, at der i områder bliver større problemer med efterladenskaber vil ”lorteudvalget” gerne høre herom. ”Lorteudvalget” kan eventuelt lave en mere eller mindre markant skiltemarkering af kortere varighed i problemområdet. Send en mail til Grundejerforeningen via vores hjemmeside.

 

Husk - det er tilladt at tage kontakt til hundeluftere i området, såfremt de ”glemmer” noget i farten. Vi vil IKKE have svineriet i vores dejlige område.

 

Tusind tak for indsatsen indtil nu og godt forår til alle.